O firmie

Firma Znyk&Wydra BHP Doradztwo i Szkolenia powstała w 2005 roku. Świadczymy usługi w zakresie szeroko rozumianego BHP.

 • szkolenia okresowe bhp (każda branża),
 • szkolenia wstępne bhp,
 • obsługę bhp, pełnienie obowiązków służby bhp,
 • wykonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • tworzenie dokumentacji powypadkowej,
 • koordynowanie zadań bhp na budowach (obiekty mieszkaniowe, użyteczności publicznej, drogowe),
 • kursy ppoż,
 • kursy pierwszej pomocy,
 • kursy UDT (wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, żurawie),
 • wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • wykonanie instrukcji BHP.

Wybierając Znyk&Wydra BHP Doradztwo i Szkolenia wybierasz:

 • fachowców
  •  profesjonalna kadra z uprawnieniami na przeprowadzanie szkoleń bhp, pierwszej pomocy, PPOŻ, hakowi, podesty ruchome, wózki widłowe itp.,
  • uprawnienia UDT do prowadzenia kursów o nr 392/2012/W-J_a; 392/2012/W-P_a; 392/2012/W-U_a; 392/2012/W-N_a; 394/2012/BG_a;,
  • członek elitarnego grona Sieci Ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
  • wpis do Centralnego Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr 2.24/00012/2013.
 • nowoczesne metody szkoleniowe
  • własna sala konferencyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny,
  • prezentacje multimedialne wykorzystywane w celu wizualizacji problemów, zagrożeń i tematów szkoleń,
  • defibrylatory niezbędne do prawidłowej nauki defibrylacji,
  •  fantomy niezbędne do przeprowadzania szkoleń z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
  •  gaśnice niezbędne do przeprowadzenia szkoleń praktycznych z zakresu gaszenia pożarów.
 • sprawdzonego i doświadczonego partnera
  • bogata lista referencyjna zakładów z całej Polski,
  • doświadczenie zdobyte przy obsłudze budów m.in stadionów, osiedli mieszkaniowych, bloków energetycznych.

Cele firmy

Celem naszej firmy jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnie rozumianego bezpieczeństwa.
Codziennie podnosimy nasze kwalifikacje aby zapewnić Państwu profesjonalną obsługę.

Bardzo istotne są dla nas problemy lokalnej społeczności, dlatego nasza firma wspiera szpitale, szkoły, przedszkola i inne instytucje pożytku publicznego z województwa śląskiego.