Należymy do prestiżowego grona  Sieci Ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Daje to Nam okazje do wymiany poglądów z członkami Sieci, praktycznego podejścia do zagadnień bhp w różnych branżach. Dzięki zaangażowaniu CIOP-PIB uzyskaliśmy możliwość uczestniczenia w szkoleniach i seminariach o tematyce bhp co dalo nam możliwość pogłębienia wiedzy i tematyki bezpieczeństwa pracy